TIETOSUOJASELOSTE

Otamme oikeutesi asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn vakavasti!
Tämä tietosuojaseloste selventää henkilötietojesi käsittelemistä Happy Olive -verkkokaupan asiakastietorekisterissä henkilötietolain 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


Rekisterinpitäjä

Happy Olive Oy (3199834-4)
Teerivuorenkatu 11, 33300 Tampere
+358 44 2396146
kauppa@happyolive.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joni Pyrstöjärvi, Yrittäjä
joni@happyolive.fi

Rekisterin nimi

Happy Olive -asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään verkkokaupan ostoskorissa ja tuotteiden tilauslomakkeissa rekisteröidyn eli henkilötietojen luovuttajan suostumuksella. Asettaessaan tilauksen Happy Olive -verkkokaupan toimitusehtojen mukaisesti rekisteröidyn oletetaan perehtyneen ja sitoutuneen tähän tietosuojaselosteen. Rekisteröity hyväksyy lisäksi tilauksen asettamisen yhteydessä verkkokaupan tietosuojaselosteen ja toimitusehdot. Mikäli verkkokaupan käyttäjä luovuttaa toisen henkilön henkilötietoja esimerkiksi lahjaksi ostettavaa tuotetta tilatessaan, oletetaan hänen saaneen tähän lupa rekisteröitävältä henkilöltä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään verkkosivun käyttäjiä muun muassa verkkokaupan asiakkuutta, tilausten käsittelemistä ja toimittamista, asiakaspalvelua sekä verkkokaupan kehittämistä varten.

Kerättävät henkilötiedot (rekisterin sisältö)

Rekisterissä käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen ylläpitämisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, joita ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

- Rekisteröidyn katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka;

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

- Rekisteröidyn puhelinnumero;

- Rekisteröidyn asettamat tilaukset ja niiden sisältö;

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen ylläpitämiseen ja rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseen. Yli kolme vuotta tarpeettomana olleet henkilötiedot poistetaan rekisteristä vanhentuneina.

Evästeet

Tämä verkkosivusto ei tallenna käyttäjän tietoja evästeinä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn valtuuttamalta hänen puolestaan verkkokaupassa asioivalta henkilöltä. Tietoja kerätään verkkokaupan ostoskorissa tilauksen asettamisen yhteydessä sekä verkkokaupan tuotesivuilla käyttäjän lisätessä tuotteita ostoskoriin. Henkilötietoja voidaan myös tarvittaessa kerätä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Välttämättömiä henkilötietoja saatetaan joutua luovuttamaan verkkokaupan toiminnan kannalta tarpeellisille kolmansille osapuolille kuten kuljetusliikkeille, ohjelmistopalveluntarjoajille, viranomaisille tai tavarantoimittajille. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille ilman perusteltua syytä, ja Happy Olive Oy varmistaa rekisteröityjen henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto EU- ja Eta-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai Eta-maiden ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta. Yksi tai useampi yrityksen palveluntarjoajista saattavat kuitenkin säilyttää tietoja EU- tai Eta-maiden ulkopuolella.

Henkilötietojen suojaus

Verkkokaupan palvelin on SSL-suojattu, ja tietoja siirrettään vain SSL-suojatun yhteyden ylitse. Vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja verkkokaupan välttämättömien ominaisuuksien ja tehtävien toteuttamiseen, on pääsy salasanasuojattuun tietokantaan.

Automatisoitu päätöksenteko

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 22 mukaisia automaattisia yksittäispäätöksiä tai profilointia ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan rekisterissä, ja mitä häntä koskevia tietoja siinä käsitellään. Vapaamuotoinen kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa, ja tämän ylittävistä tarkastuskerroista peritään 15 Euron maksu tarkastuskulujen kattamiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevien epätarkkojen, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista rekisteristä, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi lähettää täydennykset epätarkkoihin tai vanhentuneisiin henkilötietoihin kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla ja vapaamuotoisella lausunnolla. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Yhteystiedot

Neuvomme mielellämme kaikissa epäselvyyksissä! Saat meihin parhaiten yhteyttä sähköpostitse osoitteessa:

kauppa@happyolive.fi