Tietosuojaseloste ja evästeet

Tietosuojaseloste ja evästeet

Lue lisää

Otamme oikeutesi asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn vakavasti!
Tämä tietosuojaseloste selventää henkilötietojesi käsittelemistä Happy Olive -verkkokaupan asiakastietorekisterissä henkilötietolain 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Happy Olive Oy (3199834-4)
Joentaustankatu 16-18 (halli 11), 33330 Tampere
010 200 2290
kauppa@happyolive.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Joni Pyrstöjärvi
joni@happyolive.fi

Rekisterin nimi


Happy Olive -asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus


Henkilötietoja kerätään verkkokaupan ostoskorissa ja tuotteiden tilauslomakkeissa rekisteröidyn eli henkilötietojen luovuttajan suostumuksella. Asettaessaan tilauksen Happy Olive -verkkokaupan toimitusehtojen mukaisesti rekisteröidyn oletetaan perehtyneen ja sitoutuneen tähän tietosuojaselosteen. Rekisteröity hyväksyy lisäksi tilauksen asettamisen yhteydessä verkkokaupan tietosuojaselosteen ja toimitusehdot. Mikäli verkkokaupan käyttäjä luovuttaa toisen henkilön henkilötietoja esimerkiksi lahjaksi ostettavaa tuotetta tilatessaan, oletetaan hänen saaneen tähän lupa rekisteröitävältä henkilöltä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään verkkosivun käyttäjiä muun muassa verkkokaupan asiakkuutta, tilausten käsittelemistä ja toimittamista, asiakaspalvelua sekä verkkokaupan kehittämistä varten.

Kerättävät henkilötiedot (rekisterin sisältö)


Rekisterissä käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen ylläpitämisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, joita ovat:

 Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 Rekisteröidyn katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 Rekisteröidyn puhelinnumero
 Rekisteröidyn asettamat tilaukset ja niiden sisältö

Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen ylläpitämiseen ja rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseen. Yli kolme vuotta tarpeettomana olleet henkilötiedot poistetaan rekisteristä vanhentuneina.

Evästekäytäntö


Yleistä

Evästeet (cookiet) ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat väliaikaisesti tietokoneellesi käyttäessäsi jotakin verkkosivustoa. Evästetiedosto ei vahingoita tietokonettasi.

Happy Olive -verkkokauppa hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Hyväksyt nämä evästeet käyttämällä palveluamme. Verkkokauppamme ilmoittaa sinulle myös evästeiden käytöstä bannerilla saapuessasi sivustolle.

Keräämme tietoa palveluidemme ja verkkokaupan käytöstä parantaaksemme palvelun tasoa ja luodaksemme juuri sinulle kohdennettua sisältöä. Evästeitä käytetään myös analytiikan, markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseen. Voimme evästeiden myötä kehittää sivustoamme ja mitata sen suorituskykyä.

Keräämme esimerkiksi seuraavia tietoja:

 Verkkokaupan kävijämäärät ja keskimääräinen käyttöaika
 Käyttäjän arvioitu maantieteellinen sijainti
 Käyttäjän polku sivustollemme (miltä sivustolta käyttäjä siirtyy palveluumme)
 Käyttäjän selain ja käyttöjärjestelmä
 Käyttäjän tekemät toimet palvelussamme

Evästetyypit

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä (yhteistyökumppaneidemme luomia evästeitä). Evästeet jakautuvat toiminnallisiin evästeisiin (verkkokaupan toiminnan kannalta tarpeellisia), tuotekehitykseen ja liiketoiminnan raportointiin sekä mainonnan raportointiin ja kohdentamiseen. Kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Huomioithan, että kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi omien käytäntöjensä mukaisesti.

Google Analytics

Käytämme Google Analytics -seurantajärjestelmää verkkokaupan suorituskyvyn mittaamiseen ja analytiikan luontiin. Toimiakseen oikein Analytics asettaa evästeen käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivuillamme.

Facebook-pikseli

Käytämme Facebook-pikseliä markkinoinnin kohdentamiseen sivuston kävijöillemme Facebookissa ja Instagramissa sekä Facebook-mainonnan tulosten seuraamiseen.

Toimiakseen oikein Facebook asettaa evästeen käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivuillamme.

Evästeiden estäminen


Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti verkkosivun toimivuuteen.

Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn valtuuttamalta hänen puolestaan verkkokaupassa asioivalta henkilöltä. Tietoja kerätään verkkokaupan ostoskorissa tilauksen asettamisen yhteydessä sekä verkkokaupan tuotesivuilla käyttäjän lisätessä tuotteita ostoskoriin. Henkilötietoja voidaan myös tarvittaessa kerätä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille


Välttämättömiä henkilötietoja saatetaan joutua luovuttamaan verkkokaupan toiminnan kannalta tarpeellisille kolmansille osapuolille kuten kuljetusliikkeille, ohjelmistopalveluntarjoajille, viranomaisille tai tavarantoimittajille. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille ilman perusteltua syytä, ja Happy Olive Oy varmistaa rekisteröityjen henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto EU- ja Eta-maiden ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU- tai Eta-maiden ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta. Yksi tai useampi yrityksen palveluntarjoajista saattavat kuitenkin säilyttää tietoja EU- tai Eta-maiden ulkopuolella.

Henkilötietojen suojaus


Verkkokaupan palvelin on SSL-suojattu, ja tietoja siirrettään vain SSL-suojatun yhteyden ylitse. Vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja verkkokaupan välttämättömien ominaisuuksien ja tehtävien toteuttamiseen, on pääsy salasanasuojattuun tietokantaan.

Automatisoitu päätöksenteko


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 22 mukaisia automaattisia yksittäispäätöksiä tai profilointia ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan rekisterissä, ja mitä häntä koskevia tietoja siinä käsitellään. Vapaamuotoinen kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa, ja tämän ylittävistä tarkastuskerroista peritään 15 Euron maksu tarkastuskulujen kattamiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevien epätarkkojen, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista rekisteristä, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi lähettää täydennykset epätarkkoihin tai vanhentuneisiin henkilötietoihin kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla ja vapaamuotoisella lausunnolla. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Yhteystiedot


Neuvomme mielellämme kaikissa epäselvyyksissä! Saat meihin parhaiten yhteyttä sähköpostitse osoitteessa:

kauppa@happyolive.fi

PIKA-
TILAUS