Hintaseuranta

Hintaseuranta

Lue lisää

Viljelijän pöydässä

Perjantai14Kesäkuuta 2024

Miksi kannattaa seurata markkinahintaa?

Pitkistä kuivuusjaksoista johtuvien Espanjan ja Italian heikkojen satonäkymien vuoksi oliiviöljyn markkinahinta on kohonnut vauhdilla. Siihen on vaikuttanut myös yleinen inflaatio erityisesti oliiviöljyerottamoiden käyttämän energian osalta.

Syksystä 2022 oliiviöljyn hinta on noussut Hanian alueella huimat

133,8%

(päivitetty 15.3.2024)

Satonäkymien kehitys tulevina kuukausina tulee määrittämään, millä hintatasolla tuleva 2024-25 satokausi lähtee liikkeelle. Jos Espanjan ja Italian satoennusteet eivät parane nyt kahden heikon sadon jälkeen, oliiviöljyn hinta voi maailmanlaajuisesti kohota vieläkin nykyisistä ennätyslukemista. Tämä vaikuttaa tietysti myös meidän hinnoitteluumme.

Oliivisäkit odottavat kuljetusta erottamoon

Sadonkorjuun alkaessa me varaamme tutuilta viljelijöiltä uudesta sadosta aina vähintään muutaman kuukauden menekin edestä oliiviöljyä ennakkotilauksista saamillamme tuloilla. Näin saamme varattua parhaimmat erät päältä tähän öljyyn aivan sadonkorjuun alussa, kun oliivit korjataan puoliraakoina (early harvest).

Varaamamme öljyerä varastoidaan oliiviöljyerottamolla suuressa tankissa missä se ei pääse hapettumaan, kunnes sitä pullotetaan meille pienissä erissä menekin mukaan.

Oliiviöljyn markkinahinta syksyllä tulee siis määrittämään meidänkin hintatasomme moneksi kuukaudeksi. Siksi hintaseuranta kannattaa.

Hanian (Kreeta), Barin (Italia) sekä Jaenin (Espanja) tuotantoalueet vastaavat 60 prosentista koko maailman oliiviöljysadosta. Niiden hintakehitys on siis hyvin kuvaava koko markkinahinnan osalta.

Päivitämme kuvaajia aina kun uutta tilastotietoa julkaistaan. Hintaseurannassa on kuitenkin aina noin kuukauden viive tilastojen julkaisutahdista johtuen. Olemme koonneet tälle sivulle nähtäväksesi sekä IOC:n (International Olive Council) että Eurostatin ja Euroopan komission tilastot.

SEURAA TÄLLÄ SIVULLA HINTATILANTEEN KEHITTYMISTÄ KANSSAMME.

Oliiviöljyn (extra virgin) hintakehitys Hanian alueella 2020-24

Syksystä 2022 oliiviöljyn hinta on noussut Hanian alueella huimat 133,8%. Jyrkimmät nousut hinnassa ovat tapahtuneet syksyn 2022 jälkeen, kun Espanjan ja Italian sadot jäivät ennätysheikoiksi kesän kuivuuden takia, sekä uudelleen vuoden 2023 kesällä kun heikko sato toteutui jälleen toisena vuotena putkeen Italiassa ja Espanjassa. Tämä heijastuu suoraan Hanian hintatasoon, sillä ostajat rientävät Kreetalle.

Oliiviöljyn (extra virgin) hintakehitys Välimeren tärkeimmissä tuottajamaissa 2020-23

Hinnat ovat nousseet rajusti kaikilla neljällä seuranta-alueella, ja hinnat seuraavat pitkälti toisiaan. Erityisen rajua hinnannousu on ollut kesällä 2023, kun on kävi selväksi että Italiaa ja Espanjaa uhkasi jälleen heikko sato toisena vuotena putkeen.

Oliiviöljyn (extra virgin) hintakehitys pitkällä aikavälillä 2013-23 tärkeimmissä tuottajamaissa

Hinnat olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla vuonna 2020. On siis syytä huomata, että osa markkinahinnan rajusta noususta vuosina 2020-23 selittyy myös sen luontaisella korjaantumisella lähemmäs keskiarvoaan. Vuoden 2022 kesästä ja syksystä ollaan kuitenkin menty ennätysvauhtia reilusti yli keskiarvon juuri akuutista satotilanteesta johtuen. Vuosien 2020 ja 2021 hintatasoon siis tuskin enää pitkään aikaan on paluuta, mutta nähtäväksi jää kuinka pitkään markkinahinnan raju nousu voi jatkua. Kesällä 2023 hinnannousu kiihtyi jälleen kun Italiaa ja Espanjaa uhkasi toinen heikko satokausi putkeen.

Neljän tuotantoalueen tämänhetkiset keskihinnat vertailussa

Haniassa keskihinta on ja on aina ollut selvästi alle Italian keskihinnan, mutta yleensä myös alle Espanjan keskihinnan. Monta vuotta on jo arveltu, että keskihinta Haniassa korjaantuisi pian lähelle muita EU:n tärkeitä oliiviöljyn tuotantoalueita. Tämän tiedon valossa hinnannousu oli osittain odotettavissa akuutista tilanteesta riippumatta. Nykyisen satotilanteen myötä Hanian hintataso todennäköisesti seuraa tarkasti ainakin Espanjan hintatasoa tulevina vuosina. Italia on aina, monista syistä, ollut hinnoissa omassa liigassaan (eikä tämä missään nimessä johdu paremmasta laadusta).

Oliiviöljyn kokonaistuotanto EU:ssa neljänä viimeisenä satokautena

Oliiviöljyn kokonaistuotanto EU:ssa laski n. 39,5% satokaudesta 2021-22 satokauteen 2022-23. Koko EU:n sadosta siis miltei 40% menetettiin! Se itsessään on jo aika karmiva luku, mutta vielä radikaalimmalta tuntuu ajatella että Italiassa ja Espanjassa tämä luku oli 60% kieppeillä. EU:n kokonaistuotannon lasku selittyy siis juuri Italian ja Espanjan satojen romahtamisella. Kreikassa sato oli itse asiassa paras moneen vuoteen.

Oliiviöljyn tuotannon jakautuminen EU:ssa satokautena 2021-22 (toteutunut)

Oliiviöljyn tuotannon jakautuminen EU:ssa satokautena 2022-23 (ennuste)

Kreikan merkitys korostui tänä satokautena. Se ohitti Italian ja saavutti EU:n tuottajamaista toisen sijan. Kreikan sato oli kooltaan puolet Espanjan sadosta, kun normaalisti Kreikassa päästään vain murto-osaan Espanjan sadosta.

Öljyvarastojen kehitys EU:ssa 2017-22

Oliiviöljyvarastot ovat EU-alueelta loppu. Tämä tulee heijastumaan supermarkettien hintoihin, kun vanhempaa ja siksi edullisempaa aikaisempien satokausien öljyä ei ole enää varastossa. Asiantuntijat varoittavat, että oliiviöljyväärennökset tulevat mahdollisesti yleistymään entisestään edullisten markettiöljyjen osalta.

PIKA-
TILAUS