Hintaseuranta

Hintaseuranta

Lue lisää

Viljelijän pöydässä

Perjantai16Helmikuuta 2024

Miksi kannattaa seurata markkinahintaa?

Pitkistä kuivuusjaksoista johtuvien Espanjan ja Italian heikkojen satonäkymien vuoksi oliiviöljyn markkinahinta on kohonnut vauhdilla. Siihen on vaikuttanut myös yleinen inflaatio erityisesti oliiviöljyerottamoiden käyttämän energian osalta.

Vuoden takaisesta oliiviöljyn hinta on noussut Hanian alueella huimat

101,4%

(päivitetty 1.9.2023)

Oliiviöljyn markkinahinnan kehitys tulevina kuukausina tulee määrittämään, kuinka korkealle tämän syksyn uuden sadon hinta kohoaa. Jos Espanjan ja Italian satoennusteet eivät parane, oliiviöljyn hinta voi maailmanlaajuisesti kohota ennätyksellisen korkeaksi. Tämä vaikuttaa tietysti myös meidän hinnoitteluumme.

Oliivisäkit odottavat kuljetusta erottamoon

Sadonkorjuun alkaessa me varaamme tutuilta viljelijöiltä uudesta sadosta aina vähintään muutaman kuukauden menekin edestä oliiviöljyä ennakkotilauksista saamillamme tuloilla. Näin saamme varattua parhaimmat erät päältä tähän öljyyn aivan sadonkorjuun alussa, kun oliivit korjataan puoliraakoina (early harvest).

Varaamamme öljyerä varastoidaan oliiviöljyerottamolla suuressa tankissa missä se ei pääse hapettumaan, kunnes sitä pullotetaan meille pienissä erissä menekin mukaan.

Oliiviöljyn markkinahinta syksyllä tulee siis määrittämään meidänkin hintatasomme moneksi kuukaudeksi. Siksi hintaseuranta kannattaa.

Hanian (Kreeta), Barin (Italia) sekä Jaenin (Espanja) tuotantoalueet vastaavat 60 prosentista koko maailman oliiviöljysadosta. Niiden hintakehitys on siis hyvin kuvaava koko markkinahinnan osalta.

Päivitämme kuvaajia aina kun uutta tilastotietoa julkaistaan. Hintaseurannassa on kuitenkin aina noin kuukauden viive tilastojen julkaisutahdista johtuen. Olemme koonneet tälle sivulle nähtäväksesi sekä IOC:n (International Olive Council) että Eurostatin ja Euroopan komission tilastot.

SEURAA TÄLLÄ SIVULLA HINTATILANTEEN KEHITTYMISTÄ KANSSAMME.

Oliiviöljyn (extra virgin) hintakehitys Hanian alueella 2020-23

Vuoden takaisesta hinta on noussut 101,4% Haniassa tämänhetkisten lukujen valossa. Jyrkimmät nousut hinnassa ovat tapahtuneet viime syksyn jälkeen, kun Espanjan ja Italian sadot jäivät ennätysheikoiksi kesän kuivuuden takia, sekä nyt uudelleen tämän vuoden kesällä kun heikot satonäkymät uhkaavat jälleen toisena vuotena putkeen Italiassa ja Espanjassa. Tämä heijastuu suoraan Hanian hintatasoon, sillä ostajat rientävät Kreetalle.

Oliiviöljyn (extra virgin) hintakehitys Välimeren tärkeimmissä tuottajamaissa 2020-23

Hinnat ovat nousseet rajusti kaikilla neljällä seuranta-alueella, ja hinnat seuraavat pitkälti toisiaan. Erityisen rajua hinnannousu on ollut nyt kesällä 2023, kun on käynyt selväksi että Italiaa ja Espanjaa uhkaa jälleen heikko sato toisena vuotena putkeen.

Oliiviöljyn (extra virgin) hintakehitys pitkällä aikavälillä 2013-23 tärkeimmissä tuottajamaissa

Hinnat olivat poikkeuksellisen alhaisella tasolla vuonna 2020. On siis syytä huomata, että osa markkinahinnan rajusta noususta vuosina 2020-23 selittyy myös sen luontaisella korjaantumisella lähemmäs keskiarvoaan. Viime vuoden kesästä ja syksystä ollaan kuitenkin menty ennätysvauhtia reilusti yli keskiarvon juuri akuutista satotilanteesta johtuen. Vuosien 2020 ja 2021 hintatasoon siis tuskin enää pitkään aikaan on paluuta, mutta nähtäväksi jää kuinka pitkään markkinahinnan raju nousu voi jatkua. Nyt kesällä 2023 hinnannousu on kiihtynyt jälleen kun Italiaa ja Espanjaa uhkaa toinen heikko satokausi putkeen. Ratkaisevassa asemassa onkin tämän syksyn satoennusteen kehittyminen ja toteutunut sato.

Neljän tuotantoalueen tämänhetkiset keskihinnat vertailussa

Haniassa keskihinta on ja on aina ollut selvästi alle Italian keskihinnan, mutta yleensä myös alle Espanjan keskihinnan. Monta vuotta on jo arveltu, että keskihinta Haniassa korjaantuisi pian lähelle muita EU:n tärkeitä oliiviöljyn tuotantoalueita. Tämän tiedon valossa hinnannousu oli osittain odotettavissa akuutista tilanteesta riippumatta. Nykyisen satotilanteen myötä Hanian hintataso todennäköisesti seuraa tarkasti ainakin Espanjan hintatasoa tulevina vuosina. Italia on aina, monista syistä, ollut hinnoissa omassa liigassaan (eikä tämä missään nimessä johdu paremmasta laadusta).

Oliiviöljyn kokonaistuotanto EU:ssa neljänä viimeisenä satokautena

Oliiviöljyn kokonaistuotanto EU:ssa laski n. 39,5% satokaudesta 2021-22 satokauteen 2022-23. Koko EU:n sadosta siis miltei 40% menetettiin! Se itsessään on jo aika karmiva luku, mutta vielä radikaalimmalta tuntuu ajatella että Italiassa ja Espanjassa tämä luku oli 60% kieppeillä. EU:n kokonaistuotannon lasku selittyy siis juuri Italian ja Espanjan satojen romahtamisella. Kreikassa sato oli itse asiassa paras moneen vuoteen.

Oliiviöljyn tuotannon jakautuminen EU:ssa satokautena 2021-22 (toteutunut)

Oliiviöljyn tuotannon jakautuminen EU:ssa satokautena 2022-23 (ennuste)

Kreikan merkitys korostui tänä satokautena. Se ohitti Italian ja saavutti EU:n tuottajamaista toisen sijan. Kreikan sato oli kooltaan puolet Espanjan sadosta, kun normaalisti Kreikassa päästään vain murto-osaan Espanjan sadosta.

Öljyvarastojen kehitys EU:ssa 2017-22

Oliiviöljyvarastot ovat EU-alueelta loppu. Tämä tulee heijastumaan supermarkettien hintoihin, kun vanhempaa ja siksi edullisempaa aikaisempien satokausien öljyä ei ole enää varastossa. Asiantuntijat varoittavat, että oliiviöljyväärennökset tulevat mahdollisesti yleistymään entisestään edullisten markettiöljyjen osalta.

Näkymiä satoennusteisiin

Espanja ja Portugali

Iberian niemimaalla kuivuusjakso jatkuu edelleen ja kesästä ennakoidaan lämmintä. Sateita on ollut hyvin heikosti koko tänä vuonna. Maaperä on kuivunut niin paljon, että vettä tuskin imeytyisi riittävästi voimakkaidenkaan sateiden sattuessa. Pahimmillaan voimakkaat sateet voisivat jopa johtaa tulviin. Tilanne Espanjassa ja Portugalissa ei siis näytä valoisalta, jos kuivuus jatkuu ja helteinen kesä toteutuu (tieto päivitetty 19.5.).

Italia

Tämänhetkisten tietojen valossa Italian sadosta ennustetaan viime vuotta parempaa erityisesti maan eteläosissa. Sääolosuhteet ovat olleet Italiassa viime vuotta suotuisammat nyt keväällä, ja satoennustekin sen mukainen kunhan vain käännettä huonompaan ei enää tapahdu. Italian sato ei kuitenkaan edes normaalitasoisena riitä korvaamaan Espanjan valtavan sadon mahdollista puolittumista toisena vuotena putkeen, joten markkinahinta tulee silti nousemaan voimakkaasti vaikka Italian sato olisi hyvä ja Espanjan huono (tieto päivitetty 19.5.).

Kreikka

Kreikassa ei viime vuonna koettu Espanjan ja Italian kaltaista kuivuusjaksoa. Myös tänä vuonna vaikuttaisi siltä, että sadosta on tulossa määrältään kutakuinkin tavanomainen. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, millainen sato lopulta saadaan. Vielä ehtii tulla liian kylmä, kuuma, kuiva tai märkä keli. Oliivikukinto on herkkä ja reagoi vääränlaisiin sääolosuhteisiin. Tämänhetkisen tiedon valossa voidaan kuitenkin odottaa Kreikassa hyvää satoa (tieto päivitetty 30.5.).

Tilaa tuoretta oliiviöljyä